Velkommen til Langesundsfjorden Kystlag sin hjemmeside!

Vi holder til i Langesund på Telemarkskysten og har nå vokst til ca. 200 medlemmer. Kystlaget har vi delt inn i hele ti  «arbeidslag» som alle har en primæroppgave, det være seg restaurering eller vedlikehold av båter, bygninger eller motorer for den saks skyld. Her holder alle på med det de liker å sysle med.  Vi er en uformell gjeng med godt humør og lave skuldre .  Her sitter  latteren løst og de gode historiene er mange. Du kan lese mer om oss og hva vi driver med under fanen «Om oss» ovenfor.

 

Kystled utleie Langøya

Langesundsfjorden Kystlag leier i dag ut tre bygninger på Langøya utenfor Langesund, til kystledsovernattinger. Til sammen utgjør dette hele 30 sengeplasser, fordelt på Langøytangen Fyr, og Forpakterboligen sentralt på øya. Ta en titt unfer «Utleie fanen» ovenfor for å finne ut mer, og kansje leie et rom.

Den 31 januar 1893 sjøsettes norges første ordinære redningsskøyte fra båtbyggeriet til Thor Jensen i Knardalstrand. Skøyta får navnet Langesund (eller Langsund som det stod i seilet).
Beslutningen om å bygge den ble tatt etter en tragisk storm i 1892, som kostet 6 fiskere livet. Enkene etter disse, satte på egen hånd i gang en innsamling og med støtte fra lokale kjøpmenn og noe fra det nyetablerte redningsselskapet i Oslo (NSSR) ble skøyta bestilt av «Langesund Kreds til Skibbrudnes Redning» Senere ble skøyta registrert hos det sentrale redningsselskapet i Oslo og fikk da det offisielle navnet RS 2 Langesund.

RS2 Langesund 1893
RS» Langesund 2023

Skøyta tjenestegjorde på Langesundsfjorden de neste 20 årene og reddet i denne perioden 102 personer, 39 båter, 3 skip og 29 skip ble assistert. 3536 båter og 3 skip inn slept til havn. En imponerende statistikk. I 1913 ble det bevilget penger til en erstatter og RS2 ble solgt til Norges Sjøkartverk. Etter en noe omflakkende tilværelse og et mangelfullt vedlikehold ble hun kjøpt av Niels Christian Bang som reddet skøyta . Senere ble den kjøpt av Grenland Group før i den i 2008 ble overtatt av dagens eiere som er Bamble Kommune, Grenland Havn, Agility Group AS, Taklift AS , Skagerrak Sparebank og Langesundsfjorden Kystlag, som også har det daglige drifts- og edlikeholdsansvaret.

Skøyta brukes ikke i kommersielle trafikk, men er til glede for sine eiere og kommunens innbyggere ved sine seilaser på fjorden og sin sentrale plassering på havna. Kommunens åttendeklassinger har også hvert år en dag på fjorden med skøyta.
Selve markeringen vil skje lørdag 17 juni, i forbindelse med Kystkulturuka som arrangeres i Langesund av Langsundsfjorden kystlag.

Kystlagets ungdomsavdeling blir hovedaktør når garnvinna på Langøya skal rehabiliteres. Her hogges det «pinnegran» til formålet i skogen til lagets medlem, Hans Martin Nilsen.{CAPTION}
{CAPTION}
{CAPTION}
{CAPTION}

Sendt fra min iPad

Kystkulturuka i Langesund 2022 vil bli arrangerer 11. – 19. juni, med hovedtema Frivillighet.

Sett av dagene!

I år åpner vi med Kystkulturdagen lørdag 11. juni og avslutter med Fyrets dag søndag 19. juni.

Kystkulturkvelden kommer tirsdag 14. juni

Aktiviteter for dem som er nye i Norge er onsdag 15. juni

Allsangkvelden på båtbyggeriet på Langøya blir torsdag 16. juni

Vi vil legge ut informasjon om programmet etter hvert som det blir klart, og lover at det blir et arrangement i tråd med det vi har hatt tidligere.

Vi ønsker alle medlemmer og lesere en riktig God Jul og et Godt Nytt År.
{CAPTION}

Sendt fra min iPad

Flere fra kystlaget deltok i helgen på forbundets regionseminar i Sandefjord om kystlagsarbeid. Her er noen av deltakere ombord i vikingskipet «Gaia»{CAPTION}

Sendt fra min iPad