Vi er en uformell gjeng med godt humør og lave skuldre som holder til i Langesund på Telemarkskysten. Vi er en del av Forbundet Kysten, og medlemskap her fordres for å bli medlem i Kystlaget.  Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til våre møter, normalt på tirsdager kl. 1800.

Du kan lese mer om oss og hva vi driver med under fanen «Om oss».

Langesundsfjorden Kystlag leier i dag ut tre bygninger på Langøya utenfor Langesund, til kystledsovernattinger. Til sammen utgjør dette hele 30 sengeplasser, fordelt på Langøytangen Fyr, og Forpakterboligen sentralt på øya. Ta en titt under «Utleie fanen» ovenfor for å finne ut mer, og kansje leie et rom.

Langesund og Omegns Sjømannsforening, Bamble Historielag og Langesundsfjorden Kystlag, stiftet Langesundsfjorden Kystkultursenter i møte 14.mai 2024.

Formålet med kystkultursenteret er i følge vedtektene:

1. Fremme forståelse og formidling av de maritime kulturtradisjoner i «Langesundsfjorden» og Bamblekysten. Dette omfatter bygninger, anlegg på land og øyer, båter, fartøyer, gjenstander og immaterierell kunnskap og håndverkstradisjoner. 
2. Senteret skal være en arena for mange bruker- og aldersgrupper, der det spesielle miljøet og kystkulturens mange objekter og gjøremål skal være det som samler og aktiviserer. 
3. Senteret skal ha en samfunnsrettet og sosial pedagogisk profil der forebyggende og rehabiliterende arbeid rettet mot barn og ungdom har en sentral plass. 
4. Senteret skal være særlig oppmerksom på, sammen med kommunen, videreutvikling av «Kystkulturkvartalet» i Langesund.

Styret består av leder Jan-Olav Kvitnes, kystlaget; styremedlemmene Knut Bjerke, sjømannsforeningen og Roar Isaksen, historielaget.
Vi ser frem til kommunal deltakelse i senteret.

tekst:Jan-Olav Kvitnes

Theodor fra Langesundsfjorden Kyslag presenter på regionssamlingen for kystlagene i Vestfold og Telemark. Sandefjord, 4. mai 2024.

Tor Kjetil, Theodor og Jan-Olav deltok på regionssamling i Sandefjord lørdag 4. mai.

Temaer som ble tatt opp var blant annet: aktuelle saker fra Forbundet Kysten, aktiviteter for barn og unge, erfaringsutveksling kystlagene imellom og regionalt samarbeid mellom kystlagene i Telemark og Vestfold. Ellers var det omvisning på kystkultursenteret.

Theodor, leder av vår ungdomsgruppe og styremedlem i kystlaget hadde en presentasjon om ungdomsarbeidet hos oss og rekrutteringsarbeid som vi nylig har gjennomført. Dette ble meget godt mottatt. Stor takk til Theodor!

Detaljplanlegging av kystkulturuka 2024 er godt i gang. Det jobbers nå rundt 3 arrangementer:

Onsdag 5. juni Kystkulturdag for voksenopplæringa VIVA i Langesund;
Lørdag 8. juni Kystens dag i Langesund;
Torsdag 13. juni Vise- og allsangkveld med visesanggruppa St. Helena i Båtbyggeriet på Langøya.

Vi håper at dere tar turen innom kystens dag 8. juni eller tar turen over til Langøya 13. juni. Detaljert program kommer i Det Skjer i Bamble  23. mai. Billettsalg til vise – og allsangaften starter ca. 20 mai fra Tollpakkboden.

Årsmøtet i kystlaget, 2024, ble avholdt 13.02.24, med meget godt fremmøte. Årsmøtet ble avviklet på en verdig måte, hvor årsmelding, regnskap og budsjett, samt handlingsplan for 2024 ble vedtatt. Likeså ble valgene gjennomført, og ny leder ble Jan Olav Kvitnes. Han har vært leder før og vet hva han går til.
Pga av for små egne lokaler ble møtet avholdt i annet lokale.Dette er det nye styret. Fra venstre Arve Skreosen, ny revisor; Arild Krogh-Sørensen, kasserer; Theodor Eidbo-Hansen, nytt styremedlem fra ungdomsgruppa; Børre Nilssen, sekretær; Tor Kjetil Gardåsen, nestleder, ny; Erling Glesvik, ny varamedlem; Ingrid Grandum Berget, styremedlem; Grethe Nielsen, styremedlem; og Jan Olav Kvitnes, ny leder. Ny varamedlem, Tone Anker, var dessverre ikke tilstede.
 

LFK UNG er en ungdomsgruppe i Langesundsfjorden Kystlag. Er du mellom 16 og 26 år og interessert i friluftsliv, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten, så er dette kanskje noe for deg? LFK UNG planlegger å bygge sin egen pram. Som medlem har du også mulighet til å

  • komme deg på sjøen med UNG seilkogg
  • lære å ro og seile – drive med øyhopping og miljøvennlig friluftsliv
  • lære å styre større båter og skøyter, kanskje ta praktisk del av båtførerprøven?
  • fiske litt eller mye
  • være mannskap på norges første redningsskøyte RS2 Langesund
  • reparere og vedlikeholde båter, motorer, hus, verktøy etc

Bli LFK UNG medlem i Langesundsfjorden Kystlag ved å registrere deg i Forbundet Kysten. Velg Ungdomsmedlem og at du ønsker medlemskap i lokallaget Langesundsfjorden Kystlag.

Medlemskap koster 250 kr / år.

For spørsmål, kontakt Theodor Eidbo-Hansen, UNG medlem eller Jan-Olav Kvitnes, UNG mentor.

LFK UNG er på Facebook