Langøya Båtbyggeri

 

I 1947 mottok Langesund kommune et hyggelig brev fra eieren av Langøya, L. Severin Skougaard, hvor han fortalte at han og hans hustru, Astri, hadde bestemt seg for å testamentere øya, med unntak av den sydlige spissen som tilhører staten/kystverket, til kommunen. Det var hans vilje at øya skulle anvendes som naturpark for Langesunds befolkning og at skogen skulle bevares som et vern for byen. Testamentet skulle tre i kraft ved giverens død. Astrid Skougaard døde i 1963 og Severin Skougaard i 1965.
Øyas intakte kystkulturlandskap og store artsmangfold medførte at den ble fredet som Landskapsvernområde i 2006. Området rundt bygningene på vestsiden av øya er ikke fredet. Dette gjelder hovedgården, forpakterboligen, boder og båtbyggeriet.
I 1955 ansatte Skougaard Georg Mustad som bestyrer på Langøya og han flyttet da inn i bestyreboligen som ligger ved siden av hovedhuset. Georg Mustad var utdannet båtbygger og fikk av Skougaard lov til å ta i bruk et av båthusene, slik at han kunne fortsette med båtbygging og reparasjoner i den tiden av året hvor arbeidet med forvaltingen av øya og gården tillot det. Han tok da i bruk det båthuset som i dag betegnes som «Båtbyggeriet». I forbindelse med utstedelsen av testamentet ble det tatt med en formulering om at Georg Mustad skulle kunne ha tilhold i båtbyggeriet så lange han selv ønsket. Etter at kommunen i 1965 overtok øya flyttet Georg Mustad inn til Langesund, men fortsatte båtbyggervirksomheten i Båtbyggeriet.
Båtbyggeriet, som ble bygd i 1947, disponeres fremdeles av Georg Mustad, som bygde båter der helt fram til begynnelsen av 2000-tallet. Etter det har han konsentrert seg om reparasjoner, vedlikehold, vinteropplag og våroppussinger og da, ofte for gamle kunder og på båter han selv har bygd.
Langesundsfjorden kystlag disponerer deler av båtbyggeriet og uteområdet etter avtale med Georg. Vi har et godt samarbeid og Georg deler sin kompetanse med kystlaget. Vi kjører blant annet deler av våre kurs i trebåtreparasjon her ute.
Langesundsfjorden kystlag har siden 2009 utført omfattende vedlikeholdsarbeid på båtbyggeriet. Ca. 1000 dugnadstimer har blitt utført, som f.eks.: Byttet kledning syd & østvegg, reparert tak, byttet en del bærebjelker, byttet port i gavlveggen mot sør og byttet en del vinduer.
Båtbyggeriet er i dag en viktig del av kystlagets arbeid med kystkultur. Det er det siste intakte, tradisjonelle trebåtbyggeriet i grenlandsområdet hvor gamle verktøy, maskiner, maler, arbeidsbenker og annet fremdeles er i bruk – og det av den samme båtbyggeren som har arbeidet på stedet og brukt dette utstyret i langt over et halvt hundre år. Båtbyggeriet på Langøya har i så måte svært høg kystkulturell verdi.
Når dette skrives, våren 2018, går Georg Mustad i sitt 8X-te år og han er allerede i gang med vårpussen på båtene til sine kunder. Men tiden ruller ubønnhørlig videre og når Georg en gang kommer til den slutning at han vil legge ned sin virksomhet der ute, står Kystlaget klar til å ta over. Kystlaget er i kontakt med kommunen om dette og har presentert dine ønsker, argumenter og planer og arbeider aktivt for at kommunen skal velge laget som neste leietager av båtbyggeriet.

 

Anbefaler alle å lese denne: «Den siste av de mange» – et intervju med Bambleprofilen: Georg Mustad

Last ned: Georg Mustad artikkel av Dag Holmer

Comments are closed.