Motorlaget

Motorlagets hovedoppgave er å restaurere og ta vare på kystlagets motor. Vi har ca. 65 innenbords- og utenbords motorer i vår samling. Motorene stilles ut og demonstreres ved spesielle anledninger. Det er viktig å formidle historien rundt de forskjellige motorer. Registrering av historiske data er derfor viktig. Lokalene som benyttes er i Tollpakkboden hvor vi har et brukbart verksted med en god del verktøy. Lokalene som benyttes er i Tollpakkboden hvor forskjellige maskiner & utstyr finnes i verkstedrommet. Vi har fått et fast utstillingslokale i garasjen til Cudrio sjøbod. Den eldste motoren er fra 1898.

Koordinator for motorlaget er : Ingvar Bugtene, mob.: 41254144

Ansvarlig for motorverkstedet (verktøy og utstyr): Erik Rud, mob.: 95796641

 

Comments are closed.