Tollboden

Langesund tollbod slik den fremstår i dag ble oppført i 1869. I 1920 ble huset påbygd en etasje, til bolig for tollstedssjefen. Langesundsfjorden kystlag benytter i dag byggets 2. etasje som møtelokaler, mens første etasje rommer Gudleif Gjestlands maritime samling.

Fore mere detaljer om tollstedet Langesund og dets historie, se følgende linker:

1. Ladestedet Langesunds tollhistorie av Jan Bent Jacobsen (link)
2. Havne – og losvesenet av Dag Holmer (link)

Siden er under arbeid

Comments are closed.