RS2-laget

 

RS2 laget er på vegne av kystlaget ansvarlig for den operativ drift og vedlikehold av veteranredningsskøyta RS2 Langesund. Dette inkluderer klargjøre skøyta for vinterlagring / idriftsettelse på våren. Booking gjøres gjennom RS2 laget og turer som blir booket gjennomført med kystlagets mannskap. Skøyta eies av 5 eiere samt kystlaget som har en liten eierandel. Eierne utgjør RS2 sameie med et eget styre. Skøyta har sin faste havn ved St. Helena i Langesund.

Sameiets formål er at veteranredningskøyta RS2 Langesund skal:

  •  Forvaltes på beste måte for å ivareta sameiernes fellesinteresser i selve skøyta
  • Sikre et lokalt eierskap
  • Være i bruk og synlig i samfunnet og bli benyttet i arrangement hvor kystkulturen vises fram
  • Være til bruk for eierne i undervisningsøyemed for å øke kunnskapen om kystkultur,båtbyggertradisjoner og sjømannskap
  • Bli brukt i sameiernes virksomhet, herunder til markedsføring og velferdsformål
  • Ha fast havn/tilholdssted i Grenland

RS2 laget utarbeider egen plan / prioriteringsliste pr. år over hva som må gjøres. Det finnes egen vaktordning for RS2. Skøyta blir også brukt til opplæring av unge i forbindelse med kystkulturskolen

Koordinator for RS2 laget er: Hans Martin Nilsen mob. 95188798

Daglig leder: Leif Karlsen mob. 92268696

 

Litt om seilende redningsskøyter i Langesund – av Tore Gabrielsen.  Norges første redningsskøyte RS2 LANGESUND

Comments are closed.