Cudrio

Cudrio Sjøbod leies i dag av Langesundsfjorden kystlag og inneholder samlinger fra kystens kulturhistorie. Den antas å være bygd rundt 1700 som sjøbod til nåværende Victoria Gjestgiveri av korn- og saltimportør, trelasthandler og skipsreder Hans Christensen Lund. Cudrio-navnet har den fått etter Jacob Cudrio som hadde eiendommen senere. På 1800-tallet kom den i Havnevesenets eie og mange forskjellige virksomheter holdt til her opp gjennom årene. På 1970-tallet var den rivningstruet og det ble en stor debatt for og imot bevaring av sjøbua. Bevaringskreftene seiret, bua ble fredet og resultatet ser vi i dag. Debatten omkring bevaring av Cudrios Sjøbod og det gode resultatet av restaureringen var av stor betydning for det videre bevaringsarbeidet i byen.

Kilfr: Bamble kommune, Fortidsminneforeningen «Vandring i Langesund».Hefte utgitt 1997.

 

Comments are closed.