Utleielokaler

Langesundsfjorden Kystlag har også lokaler for møter og selskaper i idylliske omgivelser helt nede ved sjøkanten i gamle Langsund.

Tollpakkboden
Tollpakkboden er fra ca. 1740, og kan leies for møter og arrangementer.

Det er en laftet tømmersjøbod bygget i flere omganger f.o.m. ca. 1740, bryggerhuset i vest, og senere sjøbod bygd i to omganger. Siste sammenbygging av bryggerhuset og sjøboden antas ca. 1863 når Toldvesenet overtok eiendommen og etablerte Toldkontor og boder for tollede varer inn og ut av landet (Tollpakkboden). Langesund tollstasjon var operativt i bygningene i perioden 1864 -1963. Tollvakthuset St. Helena står på fredningsplanene og er en kystkulturhistorisk perle.
Tømmerstua i Tollpakkbodens andre etasje er røft og reversibelt restaurert og innredet for møter, kurs og små selskaper (inntil 24 personer). Sjøutsikt til Langesundet og det maritime miljøet er en kvalitet vi stolt kan presentere for alle typer av arrangementer. Leies ut gjerne med tilliggende velutstyrt kjøkken og klubblokale for inntil 20 personer i samme etasje. Uteplass på St. Helena, på bryggekanten, for 10 – 14 personer. Ta kontakt for mer info.

Møte- og selskapslokaler Tollboden
Langesund tollbod slik den fremstår i dag ble oppført i 1869. I 1920 ble huset påbygd en etasje, til bolig for tollstedssjefen. Langesundsfjorden kystlag benytter i dag byggets 2. etasje som møtelokaler, mens første etasje rommer Gudleif Gjestlands maritime samling.
Møte – og selskapslokale i 2. etasje er beregnet for møter og selskaper opp til 30 personer. Her er det et velutstyrt kjøkken samt en stor og en liten stue.

Booking gjøres ved å kontakte kystlagets email: kystlaget@hotmail.com

Utleieregler for lokaler i Tollboden og Tollpakkboden 2019

Comments are closed.