Modellbåt

 

 

I 2017 fikk vi også en egen modellbåtgruppe i kystlaget. Formålet er å bygge skalabåter enten for utstilling, eller radiostyrte modeller for bruk på vannet, og restaurere gamle modellbåter av historisk verdi. 

Ansvarlig for modellbåtlaget er : Atle Vemren

 

Comments are closed.