St. Helena

St. Helena ble oppført på et skjær ute i sundet, som eget tollvakthus i 1824. Stedet ble etter hvert oppholdssted for både loser og tollere. Vakthuset fikk sitt navn St. Helena, etter øya St. Helena i Atlanterhavet, hvortil Napoleon Bonaparte ble deport av britene etter Frankrikes nederlag i slaget ved Waterloo. Tollerne følte det vel som om de ble deportert til det lille tollvakthuset på skjæret, som dermed fikk dette navnet.

Tollvakthuset er i dag et tollmuseum, med gjenstander som fantes der fra gammel tid. Den gamle redningsskøyta RS2 Langesund har også sin faste plass ved brygga her.

Tollmuseet og Gjestlandsamlingen kan vises for publikum ved forespørsel.

 

St. Helena fra gammelt av

 

St. Helena i dag

Comments are closed.