Fyrtårnhuset

Fyrtårnhuset – kystled

Langøytangen fyr ligger på sydspissen av Langøya.

 

Fyret før og etter ombygging og oppføring av maskinhuset i 1911. Foto: Riksantikvarens arkiv og Østfold fylkes film- og billedarkiv.

Arbeidet med langøytangen fyr startet i 1836/37 og fyret ble satt i drift 1. oktober 1839, samtidig som Jomfruland fyr ble tent.
I 1876 ble det bygget nytt tårn og ny lykt montert. I 1886 ble tåkeklokke, med slag hvert 15. sekund, hengt opp på tårnveggen rett under lykta. I 1911 ble tårnet fornyet og forhøyet. Den gamle fyr bygningen ble også utbedret. Fyret fikk tåkelur/-horn i 1913 og den gamle klokka ble da flyttet til Figgeskjær i eget klokketårn.
Det er 11 fyrmestre som har vært ansatt på langøytangen fyr i løpet av de 151 årene fyret var bemannet. Fyret ble fullautomatisert i 1990 og bemanning opphørte.
Langesundsfjorden kystlag inngikk i mars 2006 en leieavtale med Staten v/Direktoratet for naturforvaltning om bygg 1 (fyrmesterboligen fra 1939) og bygg 4 fyrtårnbygget (første fyrmesterbolig fra 1839). Fyrtårnhuset benyttes i dag til møter, konferanser og galleri. Booking kan gjøres på kystlagets hjemmeside.

Kilder: Rode, C. F.: Norges fyrvesen gjennom 250 år. Oslo 1941:73-75 og Bjørkhaug, Birger og Sven Poulsson: Norges fyr. Fra svenskegrensen til Stad samt Langesundsfjorden kystlags eget arkiv.

 

 

 

 

Comments are closed.