Våren har kommet til Langøytangen. Den blå benken er satt ut og vimpelen er heist. Monter med lampeskifter er på plass i vaktrommet. Her legger formannen sin hånd på verket. Bjørn har malt trapp og fint ble det.

I forbindelse med den pågående smittespredningen av Koronavirus og myndighetenes bestemmelser har Langesundsfjorden Kystlag innført følgende tiltak

  • Alle faste aktiviteter avlyses inntil videre. Dette gjelder tirsdags- og torsdagsmøtene.
  • Andre planlagte møter avlyses.
  • Arbeidslagene stilles fritt mht. eventuelle jobber som de mener bør utføres, men det oppfordres til å begrense antall personer som møtes.
  • Lokalene vil ikke bli avstengt, så medlemmer med tilgang kan komme inn og gjøre småjobber.
  • Alle må forholde seg til de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra myndighetene.

Tiltakene gjelder inntil ny beskjed kommer.

Som en følge av dette er også årsfesten 27.mars avlyst.


Historisk øyeblikk da Ingvar Bugtene fikk start på dieselmotor som har drevet en luftkompressor til tåkeluren på Langøytangen fyr. Motoren har ikke vært i drift de siste 30 årene og sto dønn fast før Ingvard begynte å jobbe med den. Bra jobba!