Brukerutvalget på Langøytangen

Brukerutvalget på Langøytangen fyr

Brukerutvalget består av 2 representanter fra hver av de 3 leietagerne på Langøytangen. Disse er Grenland Havn, Grenland Dykkerklubb og Langesundsfjorden kystlag. Utvalget har eget styre og holder årsmøte og 1-2 styremøter pr. år. Felles dugnad blir holdt hvert år i april måned. Brukerutvalget har også adoptert strendene rund Langøytange og vil rengjøre strendene 3 ganger for marint avfall i løpet av året.
Leder for brukerutvalget er: Jan-Olav Kvitnes, Langesundsfjorden kystlag

 

Comments are closed.