Jan-Olav Kvitnes ble gjenvalgt som formann for to nye år. Til høyre i bildet er årsmøtets ordstyrer Dag Holmer.