Årsmøte 2024

Årsmøtet i kystlaget, 2024, ble avholdt 13.02.24, med meget godt fremmøte. Årsmøtet ble avviklet på en verdig måte, hvor årsmelding, regnskap og budsjett, samt handlingsplan for 2024 ble vedtatt. Likeså ble valgene gjennomført, og ny leder ble Jan Olav Kvitnes. Han har vært leder før og vet hva han går til.
Pga av for små egne lokaler ble møtet avholdt i annet lokale.Dette er det nye styret. Fra venstre Arve Skreosen, ny revisor; Arild Krogh-Sørensen, kasserer; Theodor Eidbo-Hansen, nytt styremedlem fra ungdomsgruppa; Børre Nilssen, sekretær; Tor Kjetil Gardåsen, nestleder, ny; Erling Glesvik, ny varamedlem; Ingrid Grandum Berget, styremedlem; Grethe Nielsen, styremedlem; og Jan Olav Kvitnes, ny leder. Ny varamedlem, Tone Anker, var dessverre ikke tilstede.
 

Du liker kanskje:

Comments are closed.