Årsmøte for 2023

Da har kystlaget gjennomført årsmøtet for 2023. Årsmøtet ble gjennomført med stil, med Dag Holmer som dirigent og Per Magne Berget som referent og hele 45 medlemmer. Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt uten merknader. Det samme ble målsettingene for 2023.
Lagets leder, Erik Ahlbom, ble gjenvalgt. Nestleder er Jan Olav Kvitnes, ny sekretær ble Børre Nilsen, ny kasserer er Arild Krogh Sørensen, nye styremedlemmer er Grethe Nielsen, Oddvar Sørensen og Ingrid Grandum Berget.
Kasserer Jarle Nygård, sekretær Per Magne Berget og styremedlem Thorunn Hellevik, fikk fortjentfull ros og blomster for sin innsats.
Møtet ble avsluttet med servering av vafler fra Britt Jacobsen

Du liker kanskje:

Comments are closed.