130 års jubileum for RS 2 Langesund

Den 31 januar 1893 sjøsettes norges første ordinære redningsskøyte fra båtbyggeriet til Thor Jensen i Knardalstrand. Skøyta får navnet Langesund (eller Langsund som det stod i seilet).
Beslutningen om å bygge den ble tatt etter en tragisk storm i 1892, som kostet 6 fiskere livet. Enkene etter disse, satte på egen hånd i gang en innsamling og med støtte fra lokale kjøpmenn og noe fra det nyetablerte redningsselskapet i Oslo (NSSR) ble skøyta bestilt av «Langesund Kreds til Skibbrudnes Redning» Senere ble skøyta registrert hos det sentrale redningsselskapet i Oslo og fikk da det offisielle navnet RS 2 Langesund.

RS2 Langesund 1893
RS» Langesund 2023

Skøyta tjenestegjorde på Langesundsfjorden de neste 20 årene og reddet i denne perioden 102 personer, 39 båter, 3 skip og 29 skip ble assistert. 3536 båter og 3 skip inn slept til havn. En imponerende statistikk. I 1913 ble det bevilget penger til en erstatter og RS2 ble solgt til Norges Sjøkartverk. Etter en noe omflakkende tilværelse og et mangelfullt vedlikehold ble hun kjøpt av Niels Christian Bang som reddet skøyta . Senere ble den kjøpt av Grenland Group før i den i 2008 ble overtatt av dagens eiere som er Bamble Kommune, Grenland Havn, Agility Group AS, Taklift AS , Skagerrak Sparebank og Langesundsfjorden Kystlag, som også har det daglige drifts- og edlikeholdsansvaret.

Skøyta brukes ikke i kommersielle trafikk, men er til glede for sine eiere og kommunens innbyggere ved sine seilaser på fjorden og sin sentrale plassering på havna. Kommunens åttendeklassinger har også hvert år en dag på fjorden med skøyta.
Selve markeringen vil skje lørdag 17 juni, i forbindelse med Kystkulturuka som arrangeres i Langesund av Langsundsfjorden kystlag.

Du liker kanskje:

Comments are closed.