Kystkulturskolen

Kystlaget har siden 2009 arrangert en dag med opplæring i kystkultur for 8 klassingene i Bamble kommune. Dette opplegget går over 6-7 dager. De får opplæring om lokal kystkultur, spesielt vedrørende Langøya, og får enkel innføring i roing og får prøve seg på både roing og knuteknytting. De får også en tur med RS2 Langesund og være med å heise seil og ellers informasjon om skuta som er den første redningsskøyta i Norge. Det er et tilsvarende opplegg for voksenopplæringa men med noe annerledes innhol. Det er også lagt inn en tur med RS2 her.

I juni er det et undervisningsopplegg for alle førsteklassinger i i samarbeid med Bamble Kommune og Kystlaget. Dette opplegget går over 4- 5 dager med ca. 40 elever pr. dag. . Elevene blir kjent med utstillingen i Cudrio Kystmuseum, og de laget sine egne krabbesnører og fisket krabber ved brygga på Tollpakkboden.

Det får også heise med taljer og kjenne hva det betyr. Det blir servert fiskeburgere med drikke til.

 

Comments are closed.