Langesundsfjorden Kystkultursenter

Langesund og Omegns Sjømannsforening, Bamble Historielag og Langesundsfjorden Kystlag, stiftet Langesundsfjorden Kystkultursenter i møte 14.mai 2024.

Formålet med kystkultursenteret er i følge vedtektene:

1. Fremme forståelse og formidling av de maritime kulturtradisjoner i «Langesundsfjorden» og Bamblekysten. Dette omfatter bygninger, anlegg på land og øyer, båter, fartøyer, gjenstander og immaterierell kunnskap og håndverkstradisjoner. 
2. Senteret skal være en arena for mange bruker- og aldersgrupper, der det spesielle miljøet og kystkulturens mange objekter og gjøremål skal være det som samler og aktiviserer. 
3. Senteret skal ha en samfunnsrettet og sosial pedagogisk profil der forebyggende og rehabiliterende arbeid rettet mot barn og ungdom har en sentral plass. 
4. Senteret skal være særlig oppmerksom på, sammen med kommunen, videreutvikling av «Kystkulturkvartalet» i Langesund.

Styret består av leder Jan-Olav Kvitnes, kystlaget; styremedlemmene Knut Bjerke, sjømannsforeningen og Roar Isaksen, historielaget.
Vi ser frem til kommunal deltakelse i senteret.

tekst:Jan-Olav Kvitnes

Du liker kanskje:

Comments are closed.