18 mars er Hold Norge Rent sin vårryddedag. Langesundsfjorden kystlag hadde strandrydding på to adopterte områder på Langøya. Følgende var med: Ada, Ingrid, Torfinn, Anne-Mari og Jan-Olav. Det ble samlet inn 6 sekker med hovedsakelig plastavfall. Stor takk til alle involverte. Flott innsats nå før trekkfuglene kommer. Grevlingen som ble funnet i fjæra får naturen ta seg av.

Da har kystlaget gjennomført årsmøtet for 2023. Årsmøtet ble gjennomført med stil, med Dag Holmer som dirigent og Per Magne Berget som referent og hele 45 medlemmer. Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt uten merknader. Det samme ble målsettingene for 2023.
Lagets leder, Erik Ahlbom, ble gjenvalgt. Nestleder er Jan Olav Kvitnes, ny sekretær ble Børre Nilsen, ny kasserer er Arild Krogh Sørensen, nye styremedlemmer er Grethe Nielsen, Oddvar Sørensen og Ingrid Grandum Berget.
Kasserer Jarle Nygård, sekretær Per Magne Berget og styremedlem Thorunn Hellevik, fikk fortjentfull ros og blomster for sin innsats.
Møtet ble avsluttet med servering av vafler fra Britt Jacobsen

Kystkulturuka i Langesund 2023 feirer i år redningsskøyta RS2s 130 årsjubileum

Årets Kystkulturuke feirer vi 130 års jubileet til redningsskøyta vår, RS2. Skuta som har berget 102 mennesker fra drukningsdød, og assistert mer enn 3600 båter og skip er fortsatt under fulle seil og i god form. Hun fortjener stor oppmerksomhet!


Program

  • 11.juni: Fyrets dag på Langøya, med naturhistorisk vandring med Gea Norvegica Geopark, fiskekonkurranse i regi av «Trutta», kafe og åpne bygninger.
  • 13.juni: Kystkulturkveld på Halen gård der vi hyller RS2 og forteller skutas stolte historie.
  • 14.juni: Kystkulturdag med VIVA, voksenopplæringen i Bamble
  • 15.juni: Vise- og allsangkveld i Båtbyggeriet. Underholdning og allsang ved visegruppa St.Helene
  • 17.juni Kystkulturdag i Langesund. Åpne bygninger og RS2 ved kai, mange maritime aktiviteter for barn, musikk utstillere og mye mer. Redningsselskapet hedrer RS2-jubileet ved å vise en full redningsøvelse i sundet.
    De har også med seg Elias.
    Sett av dagene!

Klikk og last ned som PDF

Den 31 januar 1893 sjøsettes norges første ordinære redningsskøyte fra båtbyggeriet til Thor Jensen i Knardalstrand. Skøyta får navnet Langesund (eller Langsund som det stod i seilet).
Beslutningen om å bygge den ble tatt etter en tragisk storm i 1892, som kostet 6 fiskere livet. Enkene etter disse, satte på egen hånd i gang en innsamling og med støtte fra lokale kjøpmenn og noe fra det nyetablerte redningsselskapet i Oslo (NSSR) ble skøyta bestilt av «Langesund Kreds til Skibbrudnes Redning» Senere ble skøyta registrert hos det sentrale redningsselskapet i Oslo og fikk da det offisielle navnet RS 2 Langesund.

RS2 Langesund 1893
RS» Langesund 2023

Skøyta tjenestegjorde på Langesundsfjorden de neste 20 årene og reddet i denne perioden 102 personer, 39 båter, 3 skip og 29 skip ble assistert. 3536 båter og 3 skip inn slept til havn. En imponerende statistikk. I 1913 ble det bevilget penger til en erstatter og RS2 ble solgt til Norges Sjøkartverk. Etter en noe omflakkende tilværelse og et mangelfullt vedlikehold ble hun kjøpt av Niels Christian Bang som reddet skøyta . Senere ble den kjøpt av Grenland Group før i den i 2008 ble overtatt av dagens eiere som er Bamble Kommune, Grenland Havn, Agility Group AS, Taklift AS , Skagerrak Sparebank og Langesundsfjorden Kystlag, som også har det daglige drifts- og edlikeholdsansvaret.

Skøyta brukes ikke i kommersielle trafikk, men er til glede for sine eiere og kommunens innbyggere ved sine seilaser på fjorden og sin sentrale plassering på havna. Kommunens åttendeklassinger har også hvert år en dag på fjorden med skøyta.
Selve markeringen vil skje lørdag 17 juni, i forbindelse med Kystkulturuka som arrangeres i Langesund av Langsundsfjorden kystlag.