I forbindelse med den pågående smittespredningen av Koronavirus og myndighetenes bestemmelser har Langesundsfjorden Kystlag innført følgende tiltak

  • Alle faste aktiviteter avlyses inntil videre. Dette gjelder tirsdags- og torsdagsmøtene.
  • Andre planlagte møter avlyses.
  • Arbeidslagene stilles fritt mht. eventuelle jobber som de mener bør utføres, men det oppfordres til å begrense antall personer som møtes.
  • Lokalene vil ikke bli avstengt, så medlemmer med tilgang kan komme inn og gjøre småjobber.
  • Alle må forholde seg til de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra myndighetene.

Tiltakene gjelder inntil ny beskjed kommer.

Som en følge av dette er også årsfesten 27.mars avlyst.