•  6. november: Tangsnellene har tradisjonsmat som tema på sitt månedsmøte. Her blir det
    legging av sursild og baking av tykklefse.
  • 5. november: Styremøte i kystlaget
  • 19. november: Evalueringsmøte i RS2 laget
  • 26. november: Kurs i repslagning
  • Årets julebord er 6. desember. Sett av datoen. Egen invitasjon kommer.