Noen av de kommende aktiviteter i november 2020

  • Styremøte i kystlaget 3.november
  • Styremøte i RS2 sameiet 18.november
  • Få presenning over Hvalvik‐koggen og gjøre de siste vinterforberedelser med våre båter
  • Generell rydding utenfor Tollpakkboden
  • Møte i vaktlaget på Langøytangen avholdes tirsdag 10.november. Her blir det evaluering av 2020 utleiesesongen. Vi trenger også nye personer inn i vaktlaget. Vi ber om at interesserte tar kontakt.


NB! Husk myndighetenes gjeldene bestemmelser for koronasituasjonen når vi er samlet.