Årsmøtet i kystlaget, 2024, ble avholdt 13.02.24, med meget godt fremmøte. Årsmøtet ble avviklet på en verdig måte, hvor årsmelding, regnskap og budsjett, samt handlingsplan for 2024 ble vedtatt. Likeså ble valgene gjennomført, og ny leder ble Jan Olav Kvitnes. Han har vært leder før og vet hva han går til.
Pga av for små egne lokaler ble møtet avholdt i annet lokale.Dette er det nye styret. Fra venstre Arve Skreosen, ny revisor; Arild Krogh-Sørensen, kasserer; Theodor Eidbo-Hansen, nytt styremedlem fra ungdomsgruppa; Børre Nilssen, sekretær; Tor Kjetil Gardåsen, nestleder, ny; Erling Glesvik, ny varamedlem; Ingrid Grandum Berget, styremedlem; Grethe Nielsen, styremedlem; og Jan Olav Kvitnes, ny leder. Ny varamedlem, Tone Anker, var dessverre ikke tilstede.
 

LFK UNG er en ungdomsgruppe i Langesundsfjorden Kystlag. Er du mellom 16 og 26 år og interessert i friluftsliv, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten, så er dette kanskje noe for deg? LFK UNG planlegger å bygge sin egen pram. Som medlem har du også mulighet til å

  • komme deg på sjøen med UNG seilkogg
  • lære å ro og seile – drive med øyhopping og miljøvennlig friluftsliv
  • lære å styre større båter og skøyter, kanskje ta praktisk del av båtførerprøven?
  • fiske litt eller mye
  • være mannskap på norges første redningsskøyte RS2 Langesund
  • reparere og vedlikeholde båter, motorer, hus, verktøy etc

Bli LFK UNG medlem i Langesundsfjorden Kystlag ved å registrere deg i Forbundet Kysten. Velg Ungdomsmedlem og at du ønsker medlemskap i lokallaget Langesundsfjorden Kystlag.

Medlemskap koster 250 kr / år.

For spørsmål, kontakt Theodor Eidbo-Hansen, UNG medlem eller Jan-Olav Kvitnes, UNG mentor.

LFK UNG er på Facebook

 

Kystlagets ungdomsavdeling blir hovedaktør når garnvinna på Langøya skal rehabiliteres. Her hogges det «pinnegran» til formålet i skogen til lagets medlem, Hans Martin Nilsen.{CAPTION}
{CAPTION}
{CAPTION}
{CAPTION}

Sendt fra min iPad