Noen av de kommende aktiviteter i mars 2021

  • Møte med kommunen v/Anette 11.mars angående kystkulturkvartalet og Cudriosgt. 3
  • Videreføre arbeid i fyrtårnhuset med utvidet kystled
  • Klargjøre arbeid med båttekke på Langøya
  • Forberede årsmøtepapirer
  • Arbeid med With‐jolle fra 1959
  • Starte arbeid med vårpuss av båter og utstyr

NB! Husk myndighetenes gjeldene bestemmelser for koronasituasjonen når vi er samlet.