Langesund og Omegns Sjømannsforening, Bamble Historielag og Langesundsfjorden Kystlag, stiftet Langesundsfjorden Kystkultursenter i møte 14.mai 2024.

Formålet med kystkultursenteret er i følge vedtektene:

1. Fremme forståelse og formidling av de maritime kulturtradisjoner i «Langesundsfjorden» og Bamblekysten. Dette omfatter bygninger, anlegg på land og øyer, båter, fartøyer, gjenstander og immaterierell kunnskap og håndverkstradisjoner. 
2. Senteret skal være en arena for mange bruker- og aldersgrupper, der det spesielle miljøet og kystkulturens mange objekter og gjøremål skal være det som samler og aktiviserer. 
3. Senteret skal ha en samfunnsrettet og sosial pedagogisk profil der forebyggende og rehabiliterende arbeid rettet mot barn og ungdom har en sentral plass. 
4. Senteret skal være særlig oppmerksom på, sammen med kommunen, videreutvikling av «Kystkulturkvartalet» i Langesund.

Styret består av leder Jan-Olav Kvitnes, kystlaget; styremedlemmene Knut Bjerke, sjømannsforeningen og Roar Isaksen, historielaget.
Vi ser frem til kommunal deltakelse i senteret.

tekst:Jan-Olav Kvitnes

LFK UNG er en ungdomsgruppe i Langesundsfjorden Kystlag. Er du mellom 16 og 26 år og interessert i friluftsliv, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten, så er dette kanskje noe for deg? LFK UNG planlegger å bygge sin egen pram. Som medlem har du også mulighet til å

  • komme deg på sjøen med UNG seilkogg
  • lære å ro og seile – drive med øyhopping og miljøvennlig friluftsliv
  • lære å styre større båter og skøyter, kanskje ta praktisk del av båtførerprøven?
  • fiske litt eller mye
  • være mannskap på norges første redningsskøyte RS2 Langesund
  • reparere og vedlikeholde båter, motorer, hus, verktøy etc

Bli LFK UNG medlem i Langesundsfjorden Kystlag ved å registrere deg i Forbundet Kysten. Velg Ungdomsmedlem og at du ønsker medlemskap i lokallaget Langesundsfjorden Kystlag.

Medlemskap koster 250 kr / år.

For spørsmål, kontakt Theodor Eidbo-Hansen, UNG medlem eller Jan-Olav Kvitnes, UNG mentor.

LFK UNG er på Facebook